Čištění nebo novou techniku?

V současnosti se výpočetní technika velmi rychle vyvíjí. Důsledkem je, že společnosti obměňují výpočetní techniku ve velmi krátkých intervalech. V současnosti se lze setkat nejčastěji s tříletým intervalem obměny výpočetní techniky. Pracovníkům tak stojí každé tři roky na stole zcela nová technika, která je výkonná a čistá. Jenže tato technika je i velmi drahá. Rubem této mince jsou miliónové investice, které se navíc pravidelně opakují. Může se vůbec tak vysoká investice během relativně krátké doby vrátit?

Ať už jde o růst produktivity pracovníků nebo např. o snížení daňového základu, existují efekty, které podniku danou investici umožní a urychlí její návratnost. Nicméně po třech letech ještě není vyčerpán zcela potenciál stávající techniky. A diskutabilní je také potřeba nárůstu výkonu. Vždyť velká část pracovníků si vystačí s nenáročnými aplikacemi jako např. MS Office, Internetový prohlížeč či specializovaný software,např. účetní. Proč tedy lépe nevyužít již jednou zainvestovanou techniku, když požadavky uživatelů nijak dramaticky nerostou? Na to se dá odpovědět, že po třech letech již mají pracovníci nárok na novotou vonící techniku. A právě zde je odpověď na naši otázku v názvu tohoto článku.

Čištění a nákup nové výpočetní techniky se v konečném důsledku nijak nevylučují. Nákup nové techniky pracovníkům s rychle rostoucími výkonovými požadavky je nutností. Stejně tak je však možno pravidelným čištěním již zakoupené techniky dosáhnout stavu, kdy pracovníkům bude na stole stále stát „nový“, čistý a vonící počítač a to vše za ceny, které se pohybují řádově v desetinách či setinách procenta v poměru s náklady na nákup nových a čistých počítačů. To umožní prodloužit interval obměny u vybraných skupin zaměstnanců, které nemají tak vysoké výkonové požadavky.

Konečným důsledkem je úspora finančních prostředků. Tyto mohou být poté nasměrovány tam, kde jsou více zapotřebí. Je možno dosáhnout také lepší návratnosti vysokých investic do výpočetní techniky. Růst spokojenosti, motivace a produktivity pracovníků v případě práce s čistým počítačem pak potvrzují nejen naše zkušenosti, ale především zkušenosti našich zákazníků, kteří naše služby (nebo výrobky) opakovaně využívají.