Co získáte za své peníze při zakoupení čistícího servisu?

Získáte celou řadu efektů, jejichž přínos jednoznačně převyšuje náklady na jejich dosažení. Jednak výrazně zvýšíte hygienu práce s daným zařízením. Toto je markantní především u zařízení, na kterých se střídá více lidí (často v open office nebo v počítačových studovnách). Také šetříte své oči tím, že je nenutíte sledovat denně osm hodin zaprášenou a tudíž i hůře čitelnou obrazovku.

Pravidelné čištění má nezanedbatelný ekonomický efekt. Umožní lepší návratnost do výpočetní techniky investovaných prostředků prostřednictvím prodloužení životnosti daného zařízení. Také se snižuje riziko poruch, neboť při pravidelném čištění je prováděna tzv. profylaxe, což je preventivní kontrola funkčnosti daného zařízení a jeho jednotlivých součástí.

Čištění přináší i efekt estetický. Vyčištěná technika Vám pomáhá lépe se reprezentovat. Při práci s čistou technikou také roste soustředěnost a motivace. V důsledku toho i magická veličina – produktivita práce.